Hladové řasy

10.10.2008

Malé planktonické řasy přispívají velkou měrou ekosystému oceánů tím, že fixují oxid uhličitý fotosyntézou. Studie provedené v severním Atlantském oceánu ukazují, že fytoplankton není zcela závislý na anorganických živinách, ale že spotřebovává mnoho bakterií, z nichž získává až čtvrtinu své biomasy. Dříve se mělo za to, že hlavními požírači bakterií jsou prvoci, ale podle nových měření jsou drobném řasy tak hojné, že jsou odpovědné za 95 % celkové spotřeby bakterií v mírném pásmu oceánu a až za 70 % v tropickém severovýchodním Atlantiku. To naznačuje nutnost změnit dosavadní pohled na získávání potravy uhlík vázajícími prvoky i na celkovou regulaci bakterioplanktonu v oceánech.

Odeslat komentář k článku "Hladové řasy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hladové řasy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace