Heterofullereny

26.8.2008

S rostoucími možnostmi využití fullerenů vyvstává také otázka, jak je ve velkém rozsahu vyrábět co nejlevněji. José Martin-Gago z madridského Ústavu materiálových věd se svými kolegy vyvinul novou metodu přípravy. Vychází z dehydrogenace obdobné aromatické sloučeniny o složení C57H57N3, která probíhá za teploty 750 K. Jako katalyzátor slouží platina. Vzniká kulová molekula heterofullerenu C57N3. Výhodou nové metody je, že umožní definovanou přípravu fullerenů se zabudovaný odlišnými atomy než uhlík, v tomto případě se třemi atomy dusíku. Původní metoda, kdy fullereny vznikají z uhlíkových par, něco takového neumožňuje.

akademon.cz 29.9.2010: Německo-rusko-čínský vědecký tým vedený Alexejem Popovem z Moskevské státní univerzity a drážďanského Leibnitz-Institut für Festkörper-und Werkstofforschung ve spolupráci s vědci z Vědecko-technologické univerzity v čínském Hefei studovali fulleren C80 s klastrem o složení TiSc2Nv jeho dutině. Zjistili, že elektrochemicky je možné atom titanu redukovat či oxidovat, což výrazně ovlivní rozložení hustoty náboje i spinu po celé částici.

 
Odeslat komentář k článku "Heterofullereny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Heterofullereny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace