Genom kukuřičné sněti

8.12.2006
sněť kukuričná

Ustilago maydis je důležitým houbovým patogenem kukuřice, způsobujícím její sněť. Je dobře přizpůsoben životu v živém rostlinném pletivu, takže nevyvolává žádnou obrannou reakci hostitele. Genom této houby byl nyní popsán, obsahuje 20,5 milionů nukleotidových bází a 6.290 předpokládaných genů kódujících proteiny. Bylo v něm objeveno 12 shluků genů, kódujících sekreční proteiny dosud neznámé funkce. Tyto geny jsou aktivovány při infekci. Mutace v nich ovlivňují virulenci od úplné ztráty patogenity až po hypervirulenci.

akademon.cz 29.7.2012: Kukuřice napadená snětí je vyhledávanou pochoutkou. Farmáři nyní hledají cesty k její kultivaci.

Odeslat komentář k článku "Genom kukuřičné sněti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Genom kukuřičné sněti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace