Fosfonáty jako zdroje fosforu pro mořské sinice

24.2.2006

Veškerý mořský fytoplankton závisí na zdrojích potravy a mezi nimi je nejdůležitější dusík. I když je v atmosféře obrovské množství molekulárního dusíku a podobně je ho rozpuštěno mnoho i v oceánech, je pro fytoplankton nepoužitelný a je třeba jej sloučit s vodíkem, což provádějí takzvané diazotrofní organismy. Nejzajímavější z nich je sinice Trichodesmium, kteerá sice netrpí nedostatkem dusíku, ale vyžaduje pro růst jednak železo, jednak fosfor. Potíž je v tom, že hladina anorganického fosfátu v otevřeném oceánu je přibližně jeden nanonol na kilogram vody, což je velice málo. Nyní se přišlo na to, že vedle anorganického fosfátu a jednoduchých esterů, které jsouschopny využívat spolu s rozsivkami a bakteriemi, Trichodesmium nejen že fixuje plynný dusík, nýbrž díky enzymu C-P-lyáze transportuje a štěpí i fosfonát, tedy C-PO(OH)2. Je zajímavé, že jiné diazotrofní organismy, například Crocosphaera watsonii, tuto schopnost nemají.

Odeslat komentář k článku "Fosfonáty jako zdroje fosforu pro mořské sinice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fosfonáty jako zdroje fosforu pro mořské sinice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace