Elektřina vede teplo

4.3.2020
Citace:
Lu, Q., Huberman, S., Zhang, H. et al. Bi-directional tuning of thermal transport in SrCoOx with electrochemically induced phase transitions. Nat. Mater. (2020). https://doi.org/10.1038/s41563-020-0612-0
Zdroj
Uprostřed vidíme standardní krystalovou kosočtverečnou strukturu oxidu strontnato-kobaltitého, vpravo uspořádanější s dodanými kyslíkovými atomy, vlevo méně uspořádanou se zabudovanými atomy vodíku, obr.Lu, Q., Huberman, S., Zhang, H. et al. Bi-directional tuning of thermal transport in SrCoOx with electrochemically induced phase transitions. Nat. Mater. (2020).

Nikoho nepřekvapí, že elektrickým polem umíme ovládat elektrickou vodivost různých materiálů. Jde o základ moderní elektroniky. Nejnovější zjištění ukazuje, že elektrickým polem lze ovládat i vodivost tepelnou. Podrobíme-li vrstvu z oxidu strontnato-kobaltitého s kosočtverečnou krystalovou strukturou Sr2Co2O5 elektrochemické anodické oxidaci, vzroste množství atomů kyslíku v krystalové mřížce. Její uspořádanost v důsledku toho vzroste, takže tepelná vodivost naroste 2,5x. Při přepólování díky katodické redukci naroste počet vodíkových atomů v krystalové mřížce. Uspořádanost poklesne, v důsledku čehož tepelná vodivost poklesne 4x. Celkem tedy můžeme tepelnou vodivost oxidu strontnato-kobaltitého posouvat v rozmezí jednoho řádu.

Metoda bude nejspíš fungovat i u řady dalších sloučenin. Prof.Jürgen Fleig z Universität Wien, který s objevem nemá nic společného, hodnotí: „Jde o skutečně inovativní a novátorskou metodu vkládání a odstraňování iontů kvůli změnám tepelné vodivosti. Pozorovaný jev způsobený dvěma fázovými přechody je nejen docela velký, ale rovněž vratný, což je vzrušující. Jsem také ohromen, že procesy fungují tak dobře při pokojové teplotě, protože obdobné oxidové materiály obvykle fungují při mnohem vyšších teplotách.“

 
Odeslat komentář k článku "Elektřina vede teplo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Elektřina vede teplo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace