Ekologické roznětky

28.8.2006

Chemici z Los Alamos National Laboratory připravili sloučeniny, které mohou nahradit doposud užívané třaskavé chemikálie v roznětkách. Konkrétně jde o aniontové komplexy železa či mědi s nitrotetrazolem. Tetrazol je cyklickou sloučeninou s pětičlenným cyklem o sumárním vzorci CN4H2. Hořením nových látek vzniká pouze oxid uhličitý, dusík, voda a neškodné oxidy kovů. To se nedá říci o doposud užívaných sloučeninách, kterými jsou zejména azid olovnatý PbN2, kyanatan rtuťnatý Hg(OCN) 2 či 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diolát olovnatý. Při jejich shoření do prostředí unikají škodlivé sloučeniny těžkých kovů.

 
Odeslat komentář k článku "Ekologické roznětky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ekologické roznětky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace