Dvojitý senzor

26.6.2006

Tým profesora Otto Wolfbeise z Řezenské univerzity zhotovil senzor, který najednou stanovuje koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku. Znalost koncentrace těchto dvou plynů je důležitá všude tam, kde je třeba sledovat dýchání, ať již mikroorganismů nebo velkých savců. Můžeme tak sledovat tyto plyny v krvi, ve vodě anebo třeba v čistírenských kalech. Senzor tvoří dvě polymerní vrstvy, v každé z nich najdeme nanočástice s připojenou fluorescenční skupinou. Stručné vysvětlení fluorescence najdeme v aktualitě akademon.cz z 28.9.2003. V jedné vrstvě vydávají záření jen za přítomnosti oxidu uhličitého, v druhé pouze za přítomnosti kyslíku, což je dosti zvláštní, protože tento plyn spíše fluorescenci zabraňuje. Bohužel podrobnější údaje nejsou k dispozici. Rovněž není úplně zřejmé, proč byly fluorescenční skupiny navázány na nanočástice. Může to souviset se zvýšením intenzity fluorescence u nanočástic (viz aktualita akademon.cz z 30.10.2005). Obě vrstvy od sebe odděluje vrstva organokovového komplexu iridia, jež jednak zabraňuje průniku kyslíku, aby negativně neovlivňoval fluorescenci oxidu uhličitého, jednak poskytuje referenční signál. Celý senzor excituje dioda LED modrým světlem.

 
Odeslat komentář k článku "Dvojitý senzor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dvojitý senzor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace