Detekce virů pomocí hmotnostní spektrometrie

7.4.2006

Hmotnostní spektrometrie je velmi rozšířená analytická metoda. Spočívá vlastně v extrémně přesném vážení molekul. Zkoumaný vzorek je třeba ionizovat nejčastěji pomocí laseru. Nabité částice urychlené elektrickým polem pak magnetické pole vychýlí z jejich dráhy úměrně jejich náboji a hmotnosti. A právě z velikosti tohoto vychýlení pak získáme velmi přesnou informaci o hmotnosti jednotlivých molekul. Vědci z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health prokázali, že této metody lze využít i pro nalezení virů v přirozeném prostředí. Jsou schopni zpracovat klinické vzorky takovým způsobem, že v nich pak lze pomocí hmotnostních spekter určit přítomnost bílkovin, které jsou pro určité viry charatkeristické.

 
Odeslat komentář k článku "Detekce virů pomocí hmotnostní spektrometrie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Detekce virů pomocí hmotnostní spektrometrie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace