Deprese E.A.Poea

26.2.2020
Citace:
Hannah J.Deana, Ryan L.Boyd, Deep into that darkness peering: A computational analysis of the role of depression in Edgar Allan Poe's life and death, Journal of Affective Disorders, Volume 266, 1 April 2020, Pages 482-491, https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.098
Zdroj
Fotografie E.A.Poea ke konci života, foto Lancaster University.

Edgar Allan Poe nespáchal sebevraždu, ale nejspíš se jen uchlastal a udrogoval k smrti. Ukazuje to jazyková analýza jeho textů. Známého amerického spisovatele našli 3.října 1849 ležet na chodníku v Baltimoru opilého a pod vlivem omamných látek. V nemocnici upadl do kómatu a zemřel 7.října 1849. Máme-li k dispozici dostatek textů od nějaké osoby, můžeme na základě frekvence užívání typů slov odhalit míru deprese. S prohlubující se depresí roste četnost zájmen v první osobě jednotného čísla (já, můj, mně) a klesá frekvence užívání zájmen první osoby množného čísla (my, nám, naše). Klesá počet slov vyjadřujících kladnou emoci (šťastný, dobrý, úžasný) a roste počet slov vyjadřujících zápornou emoci (špatný, smutný, rozhněvaný). Posledním znakem je narůstající počet slov vyjadřujících proces poznávání (myslet, rozumět, vědět).

Výsledky jazykové analýzy 309 osobních dopisů, 49 básní a 63 povídek shrnují autoři studie Hannah J.Dean a Ryan L.Boyd: „Nebyly nalezeny významné, konzistentní vzorce deprese a nepodporují sebevraždu jako příčinu smrti. Byly však nalezeny lingvistické důkazy naznačující přítomnost několika potenciálních depresivních epizod v průběhu Poeova života - tyto epizody byly nejvýraznější během let Poeova největšího úspěchu, stejně jako po smrti jeho manželky. Naše analýzy naznačují, že s úspěchem úporně bojoval, přičemž v době své největší slávy a popularity v letech 1843, 1845 a 1849 vrcholily lingvistické znaky deprese.“

Erika 29.2.2020: Využívá se analýza textů v psychiatrii?

1.3.2020: Podle psychiatra MUDr.Jiřího Švarce není diagnostika deprese tak jednoduchá, aby stačilo analyzovat text. Pro psychiatry jde o metodu na hranicích použitelnosti a zájmu. Rovněž potřebujeme veliké množství textu, který u běžných pacientů - nespisovatelů není k dispozici.

Erika 7.3.2020: Záleží na jazyce textu?

8.3.2020: Podle psychiatra MUDr.Jiřího Švarce rozdíly mezi jazyky jistě existují. Např. čeština neužívá osobní zájmena tak často, protože slovesa času příslušného zájmeno vyplývá z použitého tvaru slovesa. Proto v češtině spíše než na zastoupení osobních zájmen bychom se měli soustředit na tvary sloves.

 
Odeslat komentář k článku "Deprese E.A.Poea "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Deprese E.A.Poea " e-mailem

Diskuse/Aktualizace