Dávný skok v hladině oceánů

12.5.2009

Možnost prudkého vzrůstu mořské hladiny je stále největší hrozbou globálního oteplování, ale otázka, zda nedávný úbytek ledu v Grónsku a v Antarktidě je náznakem takového vzrůstu, je stále nezodpovězena. Nové nálezy z výjimečně exponovaného útesu v Mexiku poskytují detailní informace o vývoji útesových teras, erozních ploch a zaplavení pevniny během poslední meziledové doby. Datování s pomocí izotopů uranu a stratigrafické analýzy, spolu se stářím korálů v jiných oblastech světa, ukazuje, že vzestup mořské hladiny o 2–3 m nastal před 121 000 lety ke konci poslední meziledové doby. Je ovšem dobře možné, že k podobnému jevu dojde i v blízké budoucnosti.

Odeslat komentář k článku "Dávný skok v hladině oceánů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dávný skok v hladině oceánů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace