Čočka z kapalných krystalů

6.5.2005

Z kapalných krystalů v polymerní matrici můžeme vytvořit optickou čočku, jejíž ohniskovou vzdálenost změníme pomocí vloženého napětí. Velkou výhodou je, že toto zařízení neobsahuje žádnou pohyblivou součástku. Abychom však dosáhli změny indexu lomu čočky od středu ke jejím okrajům, hustota polymerní matrice musí v tomto směru klesat. Toho lze docílit, použijeme-li monomer, který polymeruje při ozáření světlem. Rozdíly v hustotě vznikajícího polymeru pak odpovídají odlišným intenzitám použitého světla.

Odeslat komentář k článku "Čočka z kapalných krystalů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Čočka z kapalných krystalů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace