Co způsobuje globální změnu klimatu?

14.3.2006
struktura ozonu

Dle modelu prof.Šajdurova za globální změnu klimatu může Tunguzský meteorit a nikoliv narůstající obsah oxidu uhličitého v atmosféře. Zase pokus neznámého vědátora o zviditelnění, řeknou si jistě sklaní zelení. Nicméně prof.Vladimir Šajdurov, člen-korespondent Ruské akademie věd, je přední ruský expert v oblasti matematického modelování a svůj nový model prezentoval na vědecké konferenci na britské University of Leicester. Stručně řečeno, dopad tělesa v oblasti Podkamenné Tunguzky 30.června 1908 ovlivnil množství a stav vody v atmosféře, což pak vedlo k následné změně klimatu, kterou nyní pozorujeme. Na první pohled se to jeví jako fantastická hypotéza. Musíme si však uvědomit dvě okolnosti: Vliv vody v atmosféře Země na skleníkové efekt zdaleka převyšuje působení všech ostatních látek, oxid uhličitý nevyjímaje. A dosavadní závěry o vlivu oxidu uhličitého na změnu klimatu jsou též založeny na modelech atmosféry.

Oproti tomu NASA oznámila, že dle jejích studii je hlavní příčinou oteplení v arktických oblastech troposferický ozón, tedy ozón v nižších vrstvách atmosféry. Známá ozónová vrstva, která nás chrání před škodlivými účinky ultrafialového záření, leží mnohem výše. Naprostá většina troposferického ozónu se do atmosféry dostává díky průmyslovým aktivitám, takže ho většina vznikne na severní polokouli, kde je soustředěna převážná většina průmyslu. Převládající větry ho pak koncentrují v arktické oblasti.

 
Odeslat komentář k článku "Co způsobuje globální změnu klimatu? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co způsobuje globální změnu klimatu? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace