Co to jsou mitosomy?

30.4.2008

Jde o organely nalézané v některých anaerobních a mikroaerofilních organismech jako Entamoeba histolytica nebo Giardia intestinalis. Podobně jako mitochondrie mají dvojitou membránu a proteiny se do nich dopravují pomocí cílové sekvence aminokyselin stejně jako do mitochondrií. Detailní studie byla nyní provedena na mikrosporidiích, což jsou specializovaní intracelulární paraziti různých eukaryontních organismů včetně člověka. Dlouho byly považovány za rané stadium evoluce jaderných buněk před nástupem mitochondrií. Výzkum však ukázal, že genom mikrosporidií kóduje několik složek mitochondriálního Fe-S-aparátu. Ve dvou analyzovaných mikrosporidiích se složky tohoto aparátu vyskytují v mitosomech, jiné jsou přítomny v cytosolu. Zdá se, že hlavní rolí mitosomů je biosyntéza cytosolových Fe-S-proteinů, včetně Nar1 a Rli1, které jsou esenciální pro přežití buněk.

Odeslat komentář k článku "Co to jsou mitosomy? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co to jsou mitosomy? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace