Co to jsou aptamery

15.3.2006

Slovo aptamer je odvozeno z latinského aptus (vhodný, výstižný) a označuje specifické jednořetězcové oligonukleotidy RNA a zejména DNA nejrůznějších trojrozměrných tvarů. Nyní lze vyrábět aptamery. které vážou téměř jakoukoli molekulu proteinu nebo cukru, ale také složitější struktury, například viry. Tato skutečnost otevírá velké možnosti v terapii. Nejnověji pronikají aptamery i do oblastui nanotechnologie, kde například s pomocí nanočástic zlata se daří identifikovat různé biomolekuly. Agregáty, které se tak tvoří, jsou velice pevné – autorům Liu a Lu se podařilo navázat částici zlata na aptamer pomocí 17 vazeb.

Odeslat komentář k článku "Co to jsou aptamery "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co to jsou aptamery " e-mailem

Diskuse/Aktualizace