Co bouchlo v Tianjinu?

22.8.2015
následky exploze v Tianjinu na snímku EPA

Na obrázku (foto EPA) vidíme, že minimálně jeden z výbuchů, ke kterým došlo v největším čínském přístavu Tianjin, byla pořádná šlupka. Největší explozi ekvivalentní výbuchu 21 tun trhaviny TNT zřejmě způsobil silně třaskavý plyn acetylen HCCH. Vznikl působením vody, kterou hasiči používali při hašení původního požáru, na skladovaný karbid vápenatý CaC2. Sílu exploze ještě podpořilo několik set tun silných okysličovadel dusičnanu amonného a draselného, z nichž se za tepla snadno odštěpuje kyslík. Tepelný rozklad jinak běžného průmyslového hnojiva dusičnanu amonného NH4NO3 může probíhat explozivně. O rozsahu neštěstí svědčí o tom, že pozůstatky 70 hasičů nebyly vůbec nalezeny.

Tianjin, ve starším přepisu Tiencin, je se svými jedenácti miliony obyvatel pátým největším čínským městem. Rozkládá se východním směrem v těsném sousedství hlavního města Beijingu (Pekingu). V českém překladu Tianjin znamená Nebeský Brod.

 
Odeslat komentář k článku "Co bouchlo v Tianjinu? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co bouchlo v Tianjinu? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace