Citlivější infračervená spektra

27.6.2006

V německém Max Planckově ústavu pro biochemii se podařilo výrazně vylepšit techniku infračervené spektrometrie. Jejich zařízení dokáže spolehlivě změřit infračervené spektrum plošky o průměru 30 nm, zatímco dosavadní přístroje jsou kvůli ohybu infračervených vln omezeny na oblasti řádově větší. Nová technika umožňuje určit infračervená spektra virů a nanočástic, což má velký význam pro jejich identifikaci. Vzhledem k tomu, že infračervená spektra nám přináší informace o vibracích a rotacích chemických vazeb v molekule, které se navzájem velmi ovlivňují, je toto spektrum pro každou chemickou sloučeninu typické. Chemici hovoří dokonce o „otisku prstu sloučeniny“. Změření infračervených spekter povrchových bílkovin virů umožňuje jejich přesnou identifikaci. Tak výrazného zlepšení rozlišení dosáhli použitím extrémně ostrého křemíkového hrotu jako detektoru.

 
Odeslat komentář k článku "Citlivější infračervená spektra "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Citlivější infračervená spektra " e-mailem

Diskuse/Aktualizace