Čína potřebuje ženy

20.5.2009

Analýza nedávného sčítání lidu v Číně ukazuje, že ve skupině mladší než 20 let je o 33 milionů více chlapců než děvčat. Zřejmě k tomu došlo po zavedení v 80. letech minulého století preference potratů děvčat. Tehdy byl poměr mužů k ženám 1,08, v aoučasnosti je to 1,24. Preferované porody chlapců byly významné zejména u venkovských rodin, jimž bylo povoleno druhé dítě, pokud první bylo děvče.

1.12.2016: Terénní výzkumy evidence obyvatelstva na nejnižší úrovni, které prováděli Yaojiang Shi z Šensijské pedagogické univerzity a John James Kennedy z University of Kansas, ukázaly, že nedostatek dívek nemusí být zdaleka tak ohromující. Z větší části ho tvoří dívky neregistrované anebo přihlášené později, po skončení politiky jednoho dítěte. Ve vesnických oblastech bylo běžné, že sousedé vzájemně úzce spolupracovali, aby před zraky úřadů ukryli druhorozené.

Odeslat komentář k článku "Čína potřebuje ženy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Čína potřebuje ženy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace