Chemická analýza změnou ohniskové vzdálenosti

17.2.2006
Vlevo snímek mikročočky bez vazby, vpravo se sloučeninou (antigenem) navázaným na povrchové protilátky. Změna tvaru je zjevná.

Velmi rychle metodu chemické analýzy se podařilo vyvinout americkým chemikům z Georgia Institute of Technology. Jádrem celého zařízení je nepatrná čočka z velmi měkkého polymeru. Její povrch pokrývá vrstva protilátek. Ve chvíli, kdy se v prostředí objeví sloučeniny schopné reagovat s použitou protilátkou, vznikne příslušná vazba a změnou povrchových sil dojde ke pozměnění tvaru čočky a posunu její ohniskové vzdálenosti. Takovou změnu můžeme rozpoznat trvale procházejícím světelným paprskem. Velkou výhodou nové metody je i skutečnost, že mnoho těchto mikročoček můžeme stěsnat na nepatrné ploše, takže lze stanovit obrovské množství látek najednou.

Odeslat komentář k článku "Chemická analýza změnou ohniskové vzdálenosti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chemická analýza změnou ohniskové vzdálenosti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace