Černý fosfor

17.1.2015
Citace:
Dominique Laniel et al.: High-pressure polymeric nitrogen allotrope with the black phosphorus structure. Physical Review Letters (2020), DOI: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.216001 - Cheng Ji et al., Nitrogen in black phosphorus structure, Science Advances 03 Jun 2020: Vol. 6, no. 23, eaba9206, DOI: 10.1126/sciadv.aba9206
Zdroj
struktura bílého a černího fosforu a N-cyklohexyl-2-pyrrolidonu

Dvourozměrné struktury atomárních rozměrů jsou stále populárnější, protože mají řadu zajímavých fyzikální vlastností, které se podstatně liší od standardních třírozměrných struktur stejného složení. Po uhlíkovém grafenu, sulfidu molybdeničitém MoS2 a nitridu boritém NB přichází černý fosfor. Tento prvek nacházíme v různých modifikacích, které se liší svou strukturou a svými vlastnostmi: bílý, červený a černý. Velmi reaktivní a jedovatý bílý fosfor tvoří izolované molekuly P4. Jeho polymerací vzniká červený fosfor složený z dlouhých řetězců. Černý fosfor je tvořen jednotlivými vrstvami v rovině zesíťovaných fosforových atomů. Svými vlastnostmi se blíží kovům a představuje velmi vhodný materiál pro využití v elektronice. Damienu Hanlonovi z laboratoře prof. Jonathana N. Colemana z dublinské Trinity College se spolu s řadou kolegů podařilo vyřešit, jak jednotlivé vrstvy od sebe oddělit a stabilizovat . Postačí k tomu jediné rozpouštědlo N-cyklohexyl-2-pyrrolidon. Po jejich oddělení na jednotlivých vrstvách vytvoří povlak, který je chrání před vzdušných kyslíkem, jež je jinak snadno oxiduje.

14.2.2017: K rodině dvourozměrných krystalů přibyl fosfid germaničitý GeP3. Jde o polovodič s úzkým zakázaným pásmem, které u monovrstvy dosahuje 0,55 eV, u dvojvrstvy 0,43 eV. Připravil ho převážně čínský tým Thomase Heineho z Lipské unvirzity.

Chemická struktura jedné vrstvy černého dusíku.2.6.2020: Kromě černého fosforu existuje i černý dusík s totožnou vrstevnatou strukturou tvořenou zvlněnými monoatomárními vrstvami. Chemickou strukturu jedné z nich vidíme na obrázku. Chemici dlouho nezvládali přípravu takové struktury, přestože u velmi podobných prvků fosforu a arsenu existují. Dusík je plyn, takže černý dusík nazvaný analogicky podle černého fosforu vzniká až za velmi extrémních podmínek. Tlak musí být 1,4 milionkrát vyšší než na povrchu Země a teplota 4.000 °C. Existence polymerného dusíku neboli též polydusíku ukazuje, že výjimek v chemickém systému je stále méně.

 
Odeslat komentář k článku "Černý fosfor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Černý fosfor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace