Byl nalezen gen spojující obezitu s cukrovkou

15.8.2005

Kolektiv vědců z londýnských ústavů a z CNRS v Lille identifikoval gen označený ENPP1, který měl zřetelný vztah k dětské obezitě u 3147 z 4886 francouzskýck bělošských jedinců. Podobně byl nalezen úzký vztah mezi ENPP1 a cukrovkou 2. typu u 2569 severoevropských jedinců. Očekává ae, že tyto znalosti by mohly pomoci při vývoji terapie diabetu 2. typu.

Odeslat komentář k článku "Byl nalezen gen spojující obezitu s cukrovkou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Byl nalezen gen spojující obezitu s cukrovkou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace