Bakteriofág součástí imunitního systému

12.6.2013
náčrtek zapojení bakteriofágů do imunitního systému

Již dlouho dobu víme, že pomocí bakteriofágů (virů bakterií) můžeme bojovat proti infekcím (akademon.cz 18.11.2004 a akademon.cz 6.1.2002). Výzkumný tým ze San Diego State University pod vedením Jeremyho Barra zjistil, že tohoto způsobu využívá mnoho živočichů, od mořských sasanek přes myši až po nás samotné. Jde o dosud neznámou součást imunitního systému. Bakteriofágy se váží chemickou vazbou přímo na glykoproteiny, které tvoří hlen (mukus), kryjící sliznice. Objeví-li se nějaká bakterie, bakteriofágy ji napadnou, rozmnoží se v ní a po jejím rozpadu se nové bakteriofágy opět naváží na glykoproteiny (bílkoviny s navázanými cukry) v hlenu. Tímto způsob se účinnost této nově objevené součásti imunitního systému neustále obnovuje. Bylo by zajímavé zjistit, zdali během vývoje nedošlo k další integraci bakteriofágů přímo do buněk a není-li toto cesta, jak vlastně vznikl náš imunitní systém. Uvážíme-li, že mitochondrie, důležité součásti našich buněk, byly původně samostatnými jednobuněčnými organismy, možné by to bylo.

 
Odeslat komentář k článku "Bakteriofág součástí imunitního systému "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakteriofág součástí imunitního systému " e-mailem

Diskuse/Aktualizace