Bakterie znevěrohodňují klimatické modely

6.12.2017
Citace:
J.C.Angle, Methanogenesis in oxygenated soils is a substantial fraction of wetland methane emissions, Nature Communications 8, Article number: 1567 (2017), doi:10.1038/s41467-017-01753-4 - M.Bižić et al., Aquatic and terrestrial cyanobacteria produce methane, Science Advances 15 Jan 2020: Vol. 6, no. 3, eaax5343, DOI: 10.1126/sciadv.aax5343
Zdroj
Old Woman Creek na břehu Erijského jezera, místo objevu bakterií Candidatus Methanothrix paradoxum, foto Jordan Angle/The Ohio State University.

Doposud platilo, že bakterie produkují methan pouze v bez kyslíkuanaerobním prostředí?, jako usazeniny, mokřady, rýžová pole nebo vnitřky trávicích systémů. Avšak výzkum zatopených oblastí v Old Woman Creek u pobřeží Erijského jezera ukázal, že zde žije doposud neznámá bakterie, která produkuje methan CH4 i v prostředí nasyceném kyslíkem. Jméno nového druhu zatím zní Candidatus Methanothrix paradoxum. Výraz „Candidatus“ značí, že bakterie dosud nevyrostla v kultuře. Jak je v dnešní době běžné, biologové identifikovali a popsali její genom, kulturu bakterií samých doposud nikdo neviděl.

K objevu svého týmu profesorka mikrobiologie Kelly Wrighton na Ohio State University uvádí: „Doposud jsme předpokládali, že kyslík je pro všechny methanogenní bakterie jedovatý. Tento předpoklad tak pevně spočíval v našem myšlení, že globální klimatické modely prostě nepočítaly s produkcí methanu za přítomnosti kyslíku. Naše práce ukázala, že jde o předpoklady překonané a množství methanu ve stávajících klimatických modelech hrubě podceňujeme.“

Další výzkum odhalil, že Old Woman Creek není žádnou výjimkou a produkce methanu v prokysličených půdách je desetkrát větší než v anaerobních. Mokřady pokrývají 6% zemského povrchu a dosud jsem jim připisovali odpovědnost za třetinu obsahu methanu v atmosféře, což je zjevně hrubě podceněno. Methan je velmi účinný skleníkový plyn, mnohem účinnější než neustále omílaný oxid uhličitý, byť se v atmosféře vyskytuje v mnohem menším množství. Jeho vliv na teplotu Zeměkoule nemůžeme zanedbat.

Jjezevec 8.12.2017: A co si s tím teď "ekoteroristi" počnou? Postaví snad mokřady mimo zákon? A nebo se nechají zavřít pro blbost sami?

Mikroskopický snímek sinice Anabaena spiroides, foto Environmental Protection Agency [Public domain]. 3.2.2020: Tou methan produkující bakterií jsou neočekávaně nejspíš sinice (Cyanobacteria, angl.cyanobacteria), fotosyntézují kmen gramnegativních bakterií. Při fotosyntéze zvládnou produkovat methan CH4 ve sladké i slané vodě i v půdě, za světla i tmy, za přítomnosti i nepřítomnosti kyslíku, prakticky kdykoli. „Sinice jsou všudypřítomné a můžete je najít doslova v jakémkoli prostředí, kde je světlo - a dokonce i v některých temných výklencích pod povrchem země. Vzhledem k tomu je jejich schopnost produkovat metan alternativními metabolickými drahami důležitá pro současný a budoucí koloběh metanu na Zemi, Platí zejména s ohledem na skutečnost, že nárůst hmotnosti sinic se zvyšuje kvůli nadměrnému hnojení a rostoucím globálním teplotám.“ uvádí první autorka publikace Mina Bižič z Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.

 
Odeslat komentář k článku "Bakterie znevěrohodňují klimatické modely "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakterie znevěrohodňují klimatické modely " e-mailem

Diskuse/Aktualizace