Baktericidní nanotkaniny založené na fotoprodukci singletového kyslíku

11.5.2009

Nanotkaniny tvořené polymerními nanovlákny, dopované tzv. fotosensitizery, jsou efektivními producenty vysoce oxidativního, cytotoxického singletového kyslíku (1O2) během ozařování viditelným světlem. Schopnost dopovaných nanotkanin fotogenerovat 1O2 byla potvrzena fotooxidací řady substrátů. Baktericidní efekt nanotkanin byl prokázán na bakteriálním kmenu Escherichia coli DH5alfa a prokázal autodesinfikující účinek na povrchu nanotkaniny ozařované umělým nebo denním světlem. Nanotkaniny produkující 1O2 mohou mít řadu praktických aplikací. Lze je využít k syntéze produktů reakcí 1O2 s příslušným substrátem, s možností jejich snadné separace od vázaného fotosensitizeru. Nanotkaniny jsou vzhledem k malé velikosti pórů mezi nanovlákny schopny zachytávat bakterie a větší viry. Nanotkaniny dopované fotosensitizerem pak představují nové autodezinfikující, sterilní, krycí materiály např. pro medicínské aplikace, neboť kombinují vlastnosti cytotoxického 1O2 s velmi krátkým dosahem působení a průsvitných nanotkanin s velkým měrným povrchem, dobrou difůzí a permeabilitou pro 1O2 a bakteriálním záchytem. Enkapsulovaný fotosensitizer v nízké koncentraci uvnitř nanovláken nepředstavuje zdravotní riziko oproti jiným desinfekčním činidlům, neovlivňuje tedy např. hojení ran. Výhodou je dále fakt, že bakterie či jiné mikroorganismy nevykazují resistenci vůči 1O2 (oproti např. antibiotikům) a jsou touto formou kyslíku účinně inaktivovány. Koncept baktericidních nanotkanin založených na fotogeneraci 1O2 byl vyvinut na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Odeslat komentář k článku "Baktericidní nanotkaniny založené na fotoprodukci singletového kyslíku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Baktericidní nanotkaniny založené na fotoprodukci singletového kyslíku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace