Bakteriální hmotnostní spektra

29.12.2006

Hmotnostní spektrometrie je velmi užitečná, citlivá analytická metoda, která umožňuje extrémně přesné vážení nabitých molekul na základě jejich rozdělení při pohybu v magnetickém poli. Nepřekvapí proto, že se vědci snaží rozšířit možnosti využití této metody stále k těžším a těžším molekulám. V současnosti se pomocí hmotností spektrometrie již běžně zkoumají i polymery, bílkoviny a jiné biologicky významné makromolekuly. Jde jen o to, částici předat vhodným způsobem elektrický náboj a dostat ji do plynné podoby. Metoda, kterou vyvinuli na americké Purdue University umožňuje využít hmotností spektrometrie pro rychlou identifikaci bakterií. Bombardují vzorek molekulami vody, které před dopadem rozloží a nabijí elektrickým polem. Ty pak z povrchu jednotlivých bakteriálních buněk uvolní nabité úlomky organických molekul, které analyzuje vlastní hmotnostní spektrometr. Jenže každého druhu bakterií unikne trochu odlišná sada iontů, což umožní jejich rychlou identifikaci. Příprava vzorků pro dosavadní metody zkoumání bakterií pomocí hmotnostní spektrometrie zabrala několik hodin, zatímco u nového způsobu to trvá pouze minuty, což umožní jeho využití i mimo zdi specializovaných laboratoří.

 
Odeslat komentář k článku "Bakteriální hmotnostní spektra "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakteriální hmotnostní spektra " e-mailem

Diskuse/Aktualizace