Archebakterie dominují mezi organismy oxidujícími amoniak

12.9.2006

Oxidace amoniaku či amonných kationtů je první krok v nitrifikaci čili klíčovém procesu v globálním cyklu dusíku, jímž se tvoří dusičnany (nitráty) mikrobní činností. Na rozdíl od dřívějších názorů prokázali nyní vědci z Norska, Německa, USA a Skotska, že ve 12 panenských i zemědělských oblastech tří podnebních pásem se vyskytoval gen amoA (kódující podjednotku důležitého enzymu amoniummonooxygenázy) Crenarchaeot (kmene domény Archaea) 3000krát hojněji než obdobný gen eubakteriální. Zdá se tedy, že archebakterie převažují výrazně nad bakteriemi v procesu oxidace amoniaku.

Odeslat komentář k článku "Archebakterie dominují mezi organismy oxidujícími amoniak "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Archebakterie dominují mezi organismy oxidujícími amoniak " e-mailem

Diskuse/Aktualizace