AME Iniciativa pomáhá etablovat vědecký management v prostředí české vědy

22.5.2006

Asistence pro manažery a účastníky Evropských výzkumných projektů byla dnes zahájena tiskovou konferencí. AME Iniciativa je projekt zaměřený na podporu subjektů z České republiky v Evropských projektech 6. rámcového programu (6. RP) pro výzkum a vědu. Iniciativa si klade úzce zaměřený cíl: podporu pro české vědecké manažery. Navazuje na úspěchy loňského roku, kdy byla poskytnuta podpora 29 vědeckým subjektům z ČR a celkem byly alokovány projekty v hodnotě cca 1 200 000 EUR. Projekt se koná pod záštitou Jany Bobošíkové, poslankyně Evropského parlamentu, v rámci jejího programu podpory Vědy a výzkumu v České republice a Evropskému parlamentu. Analýza výsledků on-line podpory ukázala, že jedním ze základních problémů je nezkušenost českých účastníků s managementem vědeckých projektů, spojená s nedostupností zkušené administrativní infrastruktury. Důsledkem této situace je vytížení vědeckého pracovníka administrativou, čímž dochází ke snížení časové kapacity, kterou dotyčná/ý správně má a chce věnovat skutečné vědecké práci.

AME 2006 chce formou čtyř dvoudenních workshopů vybavit účastníky základní znalostí projektového managementu v oblasti vědy; přehledem o možnostech externího financování výzkumu a vývoje (včetně investic ze soukromého sektoru) a navíc si účastníci odnesou základní doporučení týkající se strategie pro účast v připravovaném 7. rámcovém programu EU pro podporu VaV v letech 2007-2013. Paralelním výstupem bude praktická příprava konkrétních projektů. Sekundárním cílem projektu je vybudování expertní platformy pro etablování vědeckého managementu jako možného studijního oboru ve školském systému ČR. Účastníky projektu jsou AA-GRANT, AMEPRA, Endokrinologický ústav, Evropská obchodní akademie, IKEM, LF UP Olomouc, LIBROS, Prague Psychiatric Center, Slovenská akademia polnohospodarskych vied, UK 1. LF, Ústav lékařské chemie, Výzkumný ústav pivařský a sladařský.

Odeslat komentář k článku "AME Iniciativa pomáhá etablovat vědecký management v prostředí české vědy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "AME Iniciativa pomáhá etablovat vědecký management v prostředí české vědy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace