AI pomáhá elektrolýze

28.12.2019
Citace:
D.E.Blanco et al., Optimizing organic electrosynthesis through controlled voltage dosing and artificial intelligence, PNAS September 3, 2019 116 (36) 17683-17689, DOI: 10.1073/pnas.1909985116
Zdroj
Schéma fungování elektrolyzéru při elektrochemické výrobě adiponitrilu z akrylonitrilu, upraveno z obr. laboratoř Miguela A. Modestina/New York University.

Umělá inteligence podstatně zlepšila elektrochemickou syntézu adiponitrilu, jedné z nejrozšířenějších surovin chemického průmyslu, ze které vyrábíme polymer nylon 6.6. Při standardní elektrolýze za stálého proudu z emulse akrylonitrilu CH2CHCN ve vodném elektrolytu vzniká kromě adiponitrilu NC(CH2)4CN reakcí s vodou jako nepoužitelný vedlejší produkt propionitril CH3CH2CN. Pulzní elektrolýza pomocí milisekundových proudových pulsů vede kromě výrazně čistšímu produktu ke zvýšení produkce o 20%.

Správná délka pulsů vyplynula z vyhodnocení 16 experimentů pomocí algoritmu využívajícího neuronovou síť a strojového učení. Jde o největší zlepšení elektrochemické syntézy adiponitrilu za posledních 50 let. Většinu adiponitrilu v současnosti připravujeme reakcí butadienu s kyanovodíkem HCN za katalýzy niklem. Nicméně zlepšení elektrochemického metody by mohlo tento stav změnit.

 
Odeslat komentář k článku "AI pomáhá elektrolýze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "AI pomáhá elektrolýze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace