Makrofág ve středu obrázku pohlcuje rakovinné buňky. Promáčknuté oválné útvary kolem jsou červené krviny, foto Susan Arnold, volné dílo, via Wikimedia Commons.

Makrofág ve středu obrázku pohlcuje rakovinné buňky. Promáčknuté oválné útvary kolem jsou červené krviny, foto Susan Arnold, volné dílo, via Wikimedia Commons.