K měření na zařízení Pentatrap potřebujeme silné magnetické pole, které dodávají supravodivé magnety chlazené na teplotu blízkou absolutní nule. Zařízení vidíme na obrázku, foto MPI für Kernphysik.

K měření na zařízení Pentatrap potřebujeme silné magnetické pole, které dodávají supravodivé magnety chlazené na teplotu blízkou absolutní nule. Zařízení vidíme na obrázku, foto MPI für Kernphysik.