Chemická struktura noradrenalinu.

Chemická struktura noradrenalinu.