Doutnající elektromobil Tesla po nehodě na Rakouské silnici při převozu do nádrže s vodou k definitivnímu uhašení, foto BFI Bernhard Geisler.

Doutnající elektromobil Tesla po nehodě na Rakouské silnici při převozu do nádrže s vodou k definitivnímu uhašení, foto BFI Bernhard Geisler.