Nahoře klimatickým modelem určené teploty tropické oblasti Tichého oceánu, dole teploty skutečné. Čím tmavší hnědá, tím teplejší voda. Na okrajích obrázku vidíme šedě vyznačenou Austrálii (vlevo dole) a část Střední a Jižní Ameriky (vpravo nahoře). Longitude značí zeměpisná délka, latitude zeměpisná šířka, obr. R.seager et al., Strengthening tropical Pacific zonal sea surface temperature gradient consistent with rising greenhouse gases, Nature Climate Changevolume 9, pages517–522 (2019) doi.org/10.1038/s41558-019-0505-x.

Nahoře klimatickým modelem určené teploty tropické oblasti Tichého oceánu, dole teploty skutečné. Čím tmavší hnědá, tím teplejší voda. Na okrajích obrázku vidíme šedě vyznačenou Austrálii (vlevo dole) a část Střední a Jižní Ameriky (vpravo nahoře). Longitude značí zeměpisná délka, latitude zeměpisná šířka, obr. R.seager et al., Strengthening tropical Pacific zonal sea surface temperature gradient consistent with rising greenhouse gases, Nature Climate Changevolume 9, pages517–522 (2019) doi.org/10.1038/s41558-019-0505-x.