Jeden z hydrotermálních průduchů Pescaderské pánve (foto MBARI), u kterého žije největší a nejhustší známá kolonie mnohoštětinatců Oasisia alvinae. Světlé útvary tvoří vysrážené uhličitany.

Jeden z hydrotermálních průduchů Pescaderské pánve (foto MBARI), u kterého žije největší a nejhustší známá kolonie mnohoštětinatců Oasisia alvinae. Světlé útvary tvoří vysrážené uhličitany.