Ve výkopu napříč původním příkopem zřetelně vidíme jeho průřez tvaru V, foto Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Ve výkopu napříč původním příkopem zřetelně vidíme jeho průřez tvaru V, foto Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.