Játrovka Radula perrottetii na snímku Stefana Fischera/Universität Bern.

Játrovka Radula perrottetii na snímku Stefana Fischera/Universität Bern.