Snížení koncentrace oxidů dusíku v atmosféře nad Evropou, foto ESA/ CC BY-SA 3.0 IGO.

Snížení koncentrace oxidů dusíku v atmosféře nad Evropou, foto ESA/ CC BY-SA 3.0 IGO.