Schéma vzniku krevních buněk z hematopoetické kmenové buňky, přeloženo podle Autor: A. Rad and Mikael Häggström, M.D.- Author info- Reusing images – Image:Hematopoiesis (human) diagram.png by A. Rad, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7351905.

Schéma vzniku krevních buněk z hematopoetické kmenové buňky, přeloženo podle Autor: A. Rad and Mikael Häggström, M.D.- Author info- Reusing images – Image:Hematopoiesis (human) diagram.png by A. Rad, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7351905.