Snímek řezu vaječnou skořápkou pořízený elektronovým mikroskopem. Vnější strana je nahoře, foto D. Athanasiadou et al., Science Advances 30 Mar 2018:, Vol. 4, no. 3.

Snímek řezu vaječnou skořápkou pořízený elektronovým mikroskopem. Vnější strana je nahoře, foto D. Athanasiadou et al., Science Advances  30 Mar 2018:, Vol. 4, no. 3.