Shrnutí rozdílů mezi krysou (nahoře) a potkanem (dole), obr. Wikimedia Commons, autor Karim-Pierre Maalej, přeložil Packa, CC BY-SA 3.0.

Shrnutí rozdílů mezi krysou (nahoře) a potkanem (dole), obr. Wikimedia Commons, autor Karim-Pierre Maalej, přeložil Packa, CC BY-SA 3.0.