Uspořádané pole fullerenodiamantů na zlatém povrchu. Obrázek byl pořízen rastrovacím tunelovým mikroskopem a délka jeho hrany je 5 nm. (H. Manoharan et al, Nature Communications).

Uspořádané pole fullerenodiamantů na zlatém povrchu. Obrázek byl pořízen rastrovacím tunelovým mikroskopem a délka jeho hrany je 5 nm.   (H. Manoharan et al, Nature Communications).