Nahoře nejmenší druhohorní ještěr Oculudentavis khaungraae na lovu, obr.HAN Zhixin, dole fotografie jeho fosilizované hlavy v 99 milionů let starém barmském jantaru. Černá úsečka je 2 mm dlouhá, foto Xing, L. et al. Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar, Nature 579, 245–249 (2020).

Nahoře nejmenší druhohorní ještěr Oculudentavis khaungraae na lovu, obr.HAN Zhixin, dole fotografie jeho fosilizované hlavy v 99 milionů let starém barmském jantaru. Černá úsečka je 2 mm dlouhá, foto Xing, L. et al. Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar, Nature 579, 245–249 (2020).