Chemická struktura poly(3,4-ethylenedioxythiofenu), polystyrensulfonátu, celulózy a glycidoxypropyl trimethoxysilanu.

Chemická struktura poly(3,4-ethylenedioxythiofenu),  polystyrensulfonátu, celulózy  a  glycidoxypropyl trimethoxysilanu.