Náčrtek systému AGDC pro sběr plastových lahví, vlevo nahoře detail drapáku na uchopení plastových lahví. Normálně ho najdeme na konci koncového ramene, obr. S.Bansal et al. AGDC: Automatic garbage detection and collection. arXiv:1908.05849 [cs.RO].

Náčrtek systému AGDC pro sběr plastových lahví, vlevo nahoře detail drapáku na uchopení plastových lahví. Normálně ho najdeme na konci koncového ramene, obr. S.Bansal et al. AGDC: Automatic garbage detection and collection. arXiv:1908.05849 [cs.RO].