Obraz „Vesnická krajina s koněm a továrnou Honn & spol“ (Village Scene with Horse and Honn & Company Factory) podepsaný a datovaný „Sarah Honn May 5, 1866 AD“, foto James Hamm, je ve skutečnosti padělek z 20.století.

Obraz „Vesnická krajina s koněm a továrnou Honn  & spol“ (Village Scene with Horse and Honn & Company Factory) podepsaný a datovaný „Sarah Honn May 5, 1866 AD“, foto James Hamm, je ve skutečnosti padělek z 20.století.