Krátký tříčlenný zástup trilobitů Ampyx priscus z marocké břidlicové formace Fezouata. Černá úsečka dole je 1 cm dlouhá. Foto J.Vannier et al., Scientific Reports, volume 9, Article number: 14941 (2019), CC BY 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Krátký tříčlenný zástup trilobitů  Ampyx priscus z marocké břidlicové formace Fezouata. Černá úsečka dole je 1 cm dlouhá. Foto J.Vannier et al., Scientific Reports, volume 9, Article number: 14941 (2019), CC BY 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.