Kostra plejtváka obrovského, foto Bronwen Lea [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].

Kostra plejtváka obrovského, foto Bronwen Lea [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].