Vlevo klasický generátor o průměru 5,4 m, vpravo supravodičový o průměru 4 m stejného výkonu, obr. A.Bergen et al., Superconductor Science and Technology, vol 32 (12), (2019).

Vlevo klasický generátor o průměru 5,4 m, vpravo supravodičový o průměru 4 m stejného výkonu, obr. A.Bergen et al., Superconductor Science and Technology, vol 32 (12), (2019).