Zobrazení molekuly 2,6-bis(ferrocenyl)naftalenu na krystalické podložce z NaCl pomocí mikroskopu atomárních sil, obr. Berger, J. et al., Quantum dissipation driven by electron transfer within a single molecule investigated with atomic force microscopy, Nat Commun 11, 1337 (2020).

Zobrazení molekuly 2,6-bis(ferrocenyl)naftalenu na krystalické podložce z NaCl pomocí mikroskopu atomárních sil, obr. Berger, J. et al., Quantum dissipation driven by electron transfer within a single molecule investigated with atomic force microscopy, Nat Commun 11, 1337 (2020).