Obama nungara požírá žížalu neidentifikovaného druhu, foto Pierre Gros.

Obama nungara požírá žížalu neidentifikovaného druhu, foto Pierre Gros.