Obama nungara požírá plže dunovku proměnlivou (Theba pisana, angl. white garden snail), foto Pierre Gros.

Obama nungara požírá plže dunovku proměnlivou (Theba pisana, angl. white garden snail), foto Pierre Gros.